Tjänster

 • Trädbeskärning
 • Häckklippning
 • Trädfällning
 • Snöröjning & Sandning
 • Gräsklippning
 • Plattläggning
 • Läggning av gräsmatta
 • Uppsättning av murar och trappor
 • Planteringar av rabatter samt krukor
 • Nyplanteringar av häckar och träd
 • Trädgårdsunderhåll
 • Gräv- och schaktarbeten
 • Stängselarbeten
 • Snickeriarbeten utomhus